ANALITIČNE STORITVE

Podjetje Marifarm nudi analitične storitve za nadzor kakovosti pripravljenih zdravil, aktivnih farmacevtskih sestavin, pomožnih snovi in embalažnih materialov. Te storitve vključujejo: razvoj analitičnih tehnik in njihova validacija v skladu s smernicami GMP ICH ali z uporabo metod, posredovanih s strani stranke, testiranje serije in sprostitev serije.