Namen in kratek opis operacije

Podjetje Marifarm se je prijavilo na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije z oznako JR SE OVE 2021. Razpis je bil objavljen v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020.

V omenjenem programu so prednostne osi trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja. Prednostne naložbe programa so spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, s specifičnim ciljem povečati delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Po uspešni prijavi na razpis smo 25. 4. 2022 z Ministrstvom za infrastrukturo podpisali pogodbo o sofinanciranju operacije Mala sončna elektrarna Marifarm.


Cilji operacije

  • Povečati delež proizvodnje energije, ki izvira iz obnovljivih virov.
  • Ustvariti prihranke pri stroških za električno energijo.
  • Zmanjšati ogljični odtis podjetja z zmanjšanjem izpustov ogljikovega dioksida.


Rezultati operacije

Na strehi podjetja Marifarm smo namestili malo sončno elektrarno s skupno močjo 298 kWp, s čimer bomo:

  • glede na ocene iz obnovljivega vira proizvedli okrog 339 MWh na leto, kar predstavlja okrog
    desetino električne energije, ki jo za svoje delovanje porabi naše podjetje;
  • znižali strošek električne energije (ocena prihrankov variira glede na trenutno tržno ceno
    električne energije);
  • glede na ocene prihranili za dobrih 86 ton izpustov ogljikovega dioksida na leto.

Fotografija: Mala sončna elektrarna Marifarm, ki je nameščena na strehi podjetja.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska Unija iz Kohezijskega sklada.

www.eu-skladi.si