Namen in kratek opis operacije

Z realizacijo digitalne strategije, ki vključuje tudi optimizacijo notranjih procesov in izvedbo novih storitev za kupca, smo želeli pridobiti prednost pred posredno in neposredno konkurenco na trgu. 

Z osredotočanjem na kupca, uporabo divergentnega razmišljanja in uvedbo novih in z optimizacijo obstoječih digitalnih kanalov, nam bo digitalna strategija dolgoročno pomagala najti in nasloviti nove segmente kupcev ter izkoristiti potencial, ki ga sicer z obstoječimi procesi in poslovnim modelom ne bi dosegli.

Z integracijo MePIS sistema (Metronik d.o.o.), smo v letih 2020 in 2021, nadgradili delovanje obstoječega ERP sistema tako, da smo operacije na pakirnih linijah, ki so vezane na proizvodnjo, logistiko in sproščanje izdelkov, digitalizirali (slika 1).

Slika 1: MePIS sistem in integracijska povezava z ERP.

Cilji operacije

 • Vzpostavitev možnosti digitalne komunikacije s partnerji: B2B med sistemi. 
 • Integracija podatkov v razpršenem podatkovnem modelu za potrebe digitalizacije proizvodnje in poročanja.
 • Implementacija procesa elektronskih zapisov o proizvodnih serijah na osnovi MBR. 
 • Zagotavljanje procesa nadzora pretoka materiala na proizvodnih linijah.
 • Optimizacija proizvodnega procesa z analizami faktorjev izgube produktivnosti.
 • Vzpostavite procesa za centralizirano upravljanje z recepti in opremo.
 • Naprednejši pregled skrbnikov nad strankami in hitrejše zaznavanje priložnosti za nudenje dodatnih storitev.
 • Vzpodbujanje zaposlenih k prispevanju idej za nove produkte in storitve in dajanje predlogov izboljšav internih procesov in uporabniških izkušenj za stranke.
 • Izboljšati varnost sistema in digitalno pismenost.
 • Vzdrževati optimalne razmere delovanja strojev in preprečevanje nepotrebnih izpadov (industrija 4.0). 

Rezultati operacije

V okviru operacije smo:

 • Implementirali B2B komunikacijo z različnimi poslovnimi partnerji.
 • Implementirali MePIS digitalno rešitev (Metronik d.o.o.).
 • Vpeljali brezpapirno poslovanje za določene poslovne procese.
 • Razvijali digitalne kadre, industrijo 4.0 in izboljšali kibernetsko varnost v podjetju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si